Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Resultat de la baremació dels mèrits dels aspirants proposats del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió definitiva d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva.

Cliqueu en la imatge per visualitzar l'anunci.
Cliqueu en la imatge per visualitzar l'anunci.

DIJOUS 20 ABRIL 2023

Atès que en data 13 d’abril de 2023 s’ha constituït i reunit el Tribunal qualificador per valorar els mèrits acreditats pels aspirants a cobrir la plaça d’auxiliar administratiu/iva, en torn lliure, mitjançant concurs de mèrits en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, dut a terme per l’Ajuntament de Sarroca de Bellera, segons acta expedida pel mateix Tribunal que s’incorpora a l’expedient, s’exposa el resultat de la baremació per ordre de puntuació següent.