Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI

Resultats de la baremació de la convocatòria per a la contractació d’un/a auxiliar administratiu/iva com a personal laboral temporal, pel sistema de concurs.

DIMECRES 30 MARÇ 2022

Exp. núm.: 04/2022

 ANUNCI

Resultats de la baremació de la convocatòria per a la contractació  d’un/a auxiliar administratiu/iva com a personal laboral temporal, pel sistema de concurs.

La relació d’aspirants segons la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits és la següent:

Nom aspirant

Formació

Experiència

Altres

Punts obtinguts

M. Pilar Lloret Loan

0,75

0,00

2,00

2,75

Anna Maza Agulló

2,00

4,70

1,50

8,20

Flors Farré Navarri

0,50

3,00

2,50

6,00

Rebeca Fernàndez Bravo

0,50

0,00

0,00

0,50

Gemma Soler Uño

1,50

0,00

1,00

2,50

 S’estableix un termini de deu dies hàbils perquè es puguin formular les reclamacions i les esmenes que s’estimin pertinents en relació amb la baremació.

 Sarroca de Bellera, 25 de març de 2022.

 La Secretària