Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial del projecte d’obres per la "Millora de les xarxes de clavegueram i aigua potable al terme d'Avellanos"

Per Decret d’Alcaldia, de data 18 de maig de 2022, s’ha aprovat inicialment el projecte amb un pressupost de 22.724,34 euros (IVA inclòs).

Anunci d'aprovació inicial
Anunci d'aprovació inicial

DIJOUS 19 MAIG 2022

El projecte d’obres es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podeu consultar el projecte clicant al següent enllaç.