Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial de Projecte d’obres de “Xarxa de sanejament i aigua potable al nucli d’Erdo”.

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Sarroca de Bellera, en sessió ordinària de data 7 de febrer de 2024, s'ha aprovat inicialment el projecte amb un pressupost de 104.753,37 euros (IVA inclòs)

Anunci d'aprovació inicial
Anunci d'aprovació inicial

DIJOUS 15 FEBRER 2024

El Projecte d’obres se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies naturals, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podeu consultar el projecte clicant al següent enllaç.