Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sarroca de Bellera

L'aprovació inicial es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Anunci d'aprovació inicial
Anunci d'aprovació inicial

DILLUNS 11 JULIOL 2022

Aprovada inicialment la modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sarroca de Bellera per l’ajust de límit de sòl urbà per ampliar el sistema viari, de conformitat amb l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Durant l’esmentat termini podrà se examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines.

Podeu consultar el projecte clicant al següent enllaç.