Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci d' aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sarroca de Bellera

Es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Cliqueu sobre la imatge per visualitzar l'anunci
Cliqueu sobre la imatge per visualitzar l'anunci

DIJOUS 10 NOVEMBRE 2022

Aprovada inicialment la modificació puntual núm. 7 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sarroca de Bellera en relació amb la regulació dels magatzems agrícoles i les construccions ramaderes, de conformitat amb l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.


Durant l’esmentat termini podrà se examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, a l’adreça https://sarrocabellera.ddl.net/

Podeu consultar el text íntegre de la Modificació puntual núm. 7 clicant al següent enllaç.